Перейти до основного вмісту
Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Відповідальність спеціального суб'єкта злочину за кримінальним правом України
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2003
Анотація
У дисертації розглянуто питання особливостей кримінальної відповідальності спеціального суб'єкта злочину в Україні, враховуючи історичний розвиток кримінального законодавства, зміни кримінально-правових доктрин та їх сучасний стан. Здійснено комплексний підхід до аналізу особливостей криміналізації та диференціації кримінальної відповідальності спеціальних суб'єктів злочинів. З'ясовано соціальну сутність криміналізації злочинів зі спеціальним суб'єктом, правову природу спеціального суб'єкта злочину за новим кримінальним законодавством України. Проведено диференціацію спеціальних суб'єктів, охарактеризовано їхні види. Надано визначення поняття спеціального суб'єкту злочину. Визначено недоліки діючого законодавства та практики його застосування при кваліфікації злочинів зі спеціальним суб'єктом, сформульовано пропозиції кримінально-правового характеру щодо їх удосконалення.