Перейти до основного вмісту
Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Попередження злочинності засобами кримінального права
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2004
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. У дисертації в соціально-правовому контексті досліджуються кримінально-правові засоби попередження злочинності. Дисертація є комплексним дослідженням питання про роль кримінального права в попередженні злочинності. Вивчено роль різних норм та інститутів кримінального права в попередженні злочинності та механізм їхньої соціальної дії. Проаналізовано роль криміналізації злочинів з подвійною превенцією в попередженні злочинності. Здійснено комплексне порівняльне вивчення кримінальних законодавств десяти країн колишнього Радянського Союзу, Центральної та Західної Європи, а також громадської думки про систему кримінальної юстиції та застосування кримінального права в ній. Сформульовано рекомендації щодо підвищення ефективності кримінально-правового впливу на злочинність, зокрема щодо підвищення рівня захисту прав потерпілих та відшкодування завданої злочинами шкоди.