Перейти до основного вмісту
Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Невідворотність кримінальної відповідальності
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2005
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Одеська національна юридична академія – Одеса, 2005. Дисертація є першим в України монографічним дослідженням, яке спеціально присвячене аналізові правової природи та змісту невідворотності кримінальної відповідальності. Дослідження містить аналіз комплексу теоретичних та практичних питань, пов’язаних з обгрунтуванням доцільності та дійсності існування принципу невідворотності кримінальної відповідальності. Аналіз правової природи та змісту принципу невідворотності кримінальної відповідальності проведений за допомогою використання логіко-філософської природи понять: “принципи”, “презумпції” та “фікції”, а також громадської думки щодо реалізації принципу невідворотності кримінальної відповідальності. Сформульовано рекомендації стосовно удосконалення механізму кримінально-правового регулювання, а також підвищення ефективності кримінально-правового впливу на злочинність.