Перейти до основного вмісту
Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Кримінально-правова охорона життя осіб, що є носіями судової влади, за кримінальним законодавством України
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2006
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08: кримінальне право та кримінологія, кримінально- виконавче право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006. Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням питань посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя. З точки зору сучасної теорії криміналізації досліджені підстави, терміни та поняття, які базуються на положеннях міжнародного права, нормах національного та зарубіжного законодавства, обґрунтовуються поняття "судова влада", "правосуддя", "судочинство" та дається визначення і розкриваються ознаки поняття "носій судової влади" тощо. Досліджені об'єктивні та суб'єктивні ознаки юридичного складу посягання на носіїв судової влади або їх близьких родичів, а також конститутивні ознаки злочину: основні безпосередні об'єкти, спосіб посягання та різновиди злочинних наслідків, мотиви, цілі та мета злочину, проаналізовані питання кримінально-правової кваліфікації за сукупністю злочинів, відмежування досліджуваного злочину від суміжних, питання адекватності характеристик покарання ступеню тяжкості злочину, що досліджується. Запропонована нова редакція норми з уточненням об'єктивних і суб'єктивних ознак юридичного складу злочину, передбаченого ст. 379 КК України .