Перейти до основного вмісту
Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Призначення покарання за кримінальним правом США
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2007
Анотація
Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням питань призначення покарання за кримінальним правом США. На основі методології сучасної теорії кримінального права та із застосуванням діалектичного та інших наукових методів досліджено систему призначення покарання, обґрунтовано її визначення та склад, наведено визначення теорії призначення покарання та аргументі щодо доцільності її виокремлення із загальної теорії покарання. Досліджено генезис доктрини призначення покарання у США, проаналізовано федеральну систему призначення покарання США, побудовану за принципом жорсткої формалізації санкцій, надано визначення федеральних Керівництв з призначення покарання. Надано порівняльну характеристику систем призначення покарання окремих юрисдикцій. Наведено пропозиції щодо реформування законодавства України про призначення покарання з урахуванням досвіду призначення покарання в США.
Запропоновано нову редакцію ст.ст. 51, 52, 56, 63, 65, 69 Кримінального кодексу України.