Перейти до основного вмісту
Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Психічне насильство у кримінальному праві України
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Рік захисту
2008
Анотація
В дисертації розглядаються питання необхідності і достатності використання категорій психології у кримінальному праві, досліджується структура акту кримінального психічного насильства. Робиться висновок, що юридичне значення кримінального насильницького психічного впливу, кримінальної психічної шкоди і психічного насильства може відрізнятись від їх фактичного значення, а також надається класифікація видів зазначених понять. Запропоновано виділяти такі конститутивні ознаки об’єктивної сторони акту психічного насильства як психічний вплив, психічна шкода і необхідний причинний зв’язок між ними. Запропоновано визначення кримінального насильницького психічного впливу, кримінальної насильницької психічної шкоди, кримінального психічного насильства, психічного примусу й обставини, що виключає злочинність діяння при переборному психічному примусі. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення регулювання переборного психічного примусу в кримінальному законодавстві України.