Перейти до основного вмісту
Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Кримінально-правова охорона виключної (морської) економічної зони України
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2010
Анотація
Дисертація присвячена актуальній проблемі забезпечення режиму кримінально-правової охорони виключної економічної зони України. Інститут охорони виключної (морської) економічної зони розглядається як форма реалізації суверенних прав прибережної держави на захист від транснаціональних злочинів. Характеристика суверенних прав держави обмежена правом на забезпечення безпеки виключної (морської) економічної зони та морської (підводної) культурної спадщини. У дисертації стверджується, що безпека (стан захищеності від загроз, стан захищеності живих та неживих натуральних ресурсів, мінеральних ресурсів, енергії, що виробляється у межах зони з вітру, води, течії, штучних споруд) виключної (морської) економічної зони та морської (підводної) культурної спадщини має бути визнаною об’єктом кримінально-правової охорони виключної (морської) економічної зони України. Надано пропозиції щодо вдосконалення діючого кримінального законодавства.