Перейти до основного вмісту
Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Приватноправові засади в кримінальному праві України: концептуальні аспекти
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2013
Анотація
Дисертація є комплексним дослідженням концептуальних аспектів приватноправових засад у кримінальному праві України. Приватноправові засади визначено як диспозитивний режим кримінально-правового регулювання, що містить у собі: принцип диспозитивності, диспозитивний метод правового регулювання та диспозитивну норму. Здійснено класифікацію диспозитивності в кримінальному праві. На підставі аналізу чинного кримінального законодавства визначено види та перелік диспозитивних кримінально-правових норм, а також види диспозитивних кримінально- правових відносин. Примирення як підставу для звільнення від кримінальної відповідальності запропоновано поширити на кримінальні проступки, повторні злочини невеликої тяжкості та на вперше вчинені злочини середньої тяжкості проти фізичної або юридичної особи приватного права. Інститут приватного кримінального переслідування визначено як такий, що має бути відображений у нормах КК України. На підставі дослідження законодавства кримінального циклу, доктрини та практики застосування кримінального законодавства запропоновано законопроект щодо внесення змін до чинного КК України.