Перейти до основного вмісту
Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Вікова осудність у кримінально-правовій доктрині України
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2013
Анотація
Дисертація присвячена концептуальним питанням категорії «вікова осудність» неповнолітніх у кримінально-правовій доктрині України і зарубіжних країн.
На підставі аналізу наукової літератури та законодавств зарубіжних країн пропонується визначення поняття вікової осудності у діючому кримінальному законодавстві України. Визначається місце вікової осудності серед інших інститутів кримінального права.
Пропонується формула вікової осудності, яка складається з соціально-психологічного та юридичного критеріїв, останній складається із вольової та інтелектуальної ознаки.
Для всебічного дослідження категорії «вікова осудність» аналізуються поняття віку кримінальної відповідальності та осудності. Встановлюються правові наслідки вікової осудності.
Вносяться пропозиції щодо вдосконалення норм Кримінального кодексу України стосовно особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб, а саме пропонується закріпити положення про неповнолітніх осіб, які відстають у психічному розвитку, що не пов’язано з психічними захворюваннями чи розладами