Перейти до основного вмісту
Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Охоронна функція кримінального права України: концептуальні основи
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2014
Анотація
Дисертація присвячена концептуальним питанням явища «охоронна функція кримінального права» у кримінально-правовій доктрині України. На підставі аналізу наукової літератури та законодавств зарубіжних країн пропонується визначення поняття охоронної функції кримінального права. Визначається місце охоронної функції кримінального права серед інших функцій кримінального права. Досліджуються історичні передумови виникнення і розвитку кримінально-правової заборони. Для всебічного дослідження явища «охоронна функція кримінального права» аналізуються поняття «задача» та «ціль» кримінального права і встановлюється взаємозалежність даних категорій. Досліджується динаміка охоронної функції кримінального права, показники динаміки кримінального законодавства. Запропоновано розуміння сталого розвитку охоронної функції кримінального права. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення норм КК України, а саме: закріплення нової структурної частини КК України – преамбули, яка б слугувала правовим фільтром для несистемних, непотрібних змін до КК України, які не відповідають розвитку суспільства.