Перейти до основного вмісту
Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2014
Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню проблем кримінальної відповідальності за доведення до самогубства. Досліджено об'єктивні та суб'єктивні ознаки цього злочину. З нової точки зору визначено коло осіб, які є потерпілими від злочину, передбаченого статтею 120 КК України. Досліджено та аргументовано формальну конструкцію складу доведення до самогубства. Уточнено і по-новому сформульовано зміст і ознаки термінів, що характеризують об'єктивну сторону складу злочину як суспільно небезпечне діяння: жорстоке поводження, шантаж, примус до протиправних дій, систематичне приниження людської гідності. Зроблено висновок, що суб'єктивна сторона складу злочину, зазначеного у статті 120 КК України, характеризується умисною формою вини. Проаналізовано проблемні питання співвідношення доведення до самогубства із суміжними складами злочинів. Запропоновано внесення змін до Кримінального кодексу України з метою його удосконалення. Доведено необхідність введення кваліфікованого складу доведення до самогубства, який передбачав би кримінальну відповідальність за вчинення дій, передбачених частиною першою статті 120 КК України, вчинених з корисливих мотивів, а також службовою особою, яка на виконання злочинної мети використовує своє службове становище.