Перейти до основного вмісту
Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Триваючі злочини у кримінальному праві України
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2015
Анотація
Дисертація є комплексним дослідженням триваючих злочинів у кримінальному праві України. Розглянуто історію триваючих злочинів і сучасний стан дослідженості відповідної теми. Визначено ознаки триваючого злочину, які розділено на загальні і спеціальні (особливі). Визначено перелік триваючих злочинів за чинним КК України і здійснено їх класифікацію. Встановлено особливості початку та закінчення триваючих злочинних діянь, з'ясовано місце триваючих злочинів у системі інститутів кримінального права, досліджено співвідношення триваючих злочинів із суміжними поняттями. Проаналізовано вплив тривалості триваючих злочинів на ступінь їх суспільної небезпечності. Досліджено значення ознак триваючого злочину при застосуванні до осіб, що вчинили відповідні діяння, закону про кримінальну відповідальність і закону про амністію. З метою вдосконалення порядку застосування норм законодавства щодо триваючих злочинів та інших злочинів, які мають тривалий характер, сформульовано пропозиції про внесення змін до КК України та Закону України «Про застосування амністії в Україні».