Перейти до основного вмісту

Полянський Євген Юрійович

Вчене звання
Доктор юридичних наук
Тема дисертації
Кримінально-правова доктрина США: генезис, обґрунтування, перспективи
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2015
Анотація
Дисертація є першим у науці вітчизняного кримінального права спеціальним комплексним дослідженням кримінально-правової доктрини США. Досліджено загальні підходи до визначення поняття правової доктрини, її змісту, ознак, функцій у прив'язці до історичних особливостей і фактичних реалій правової системи. Простежено процес історичного розвитку американської кримінально-правової доктрини та взаємодію соціокультурних, релігійних та політичних чинників, які вплинули на її становлення. Систематизовано принципи, закладені у фундамент кримінально-правової доктрини США. Визначено зв'язок кримінально-правової доктрини з конституційним правом та іншими галузями права США. Обґрунтовано систему складових елементів американської кримінально-правової доктрини. Охарактеризовано регулятивний вплив кримінально-правової доктрини в практичному контексті та її значення в законотворчій діяльності. Визначено та обґрунтовано перспективи подальшого розвитку кримінально-правової доктрини та кримінального права США. Сформульовано пропозиції щодо впровадження деяких здобутків американської кримінально-правової доктрини у національне кримінальне право.